Wszystkie kolekcje
Import
Import umiejętności
Import umiejętności
Zaktualizowano ponad tydzień temu

Funkcja importu obsługuje dwa typy plików: .csv i .xlsx. Przed przesłaniem arkusza kalkulacyjnego upewnij się, że wszystkie komórki zawierają prawidłowe informacje, aby system mógł je przetworzyć. Jeśli potrzebujesz przykładu, zapoznaj się z szablonem podanym powyżej.

✨ Plik (szablon) można pobrać tutaj w formatach .csv i xlsx.

Pola systemowe i sposób ich wypełniania

Przed wgraniem tabeli do systemu należy poprawnie wypełnić wszystkie pola. Poniżej znajduje się przykład wypełniania pól:

Pola obowiązkowe są pogrubione:

Employee ID - identyfikator pracownika (identyfikatorem pracownika może być jego numer pracowniczy w firmie lub numer kolejny w tym dokumencie).

Skill - umiejętności pracownika

Level - poziom pracownika

Importowanie danych do systemu

Aby rozpocząć importowanie umiejętności pracowników do systemu, przejdź do Ustawienia -> Ogólne -> Importuj.

Jeśli nie możesz znaleźć "Ustawień" i "Importu", najprawdopodobniej nie masz do nich dostępu.🔐 Jeśli tak jest, skontaktuj się z administratorem systemu.

Z menu rozwijanego wybierz Umiejętności pracowników , wybierz typ danych, które chcesz zaimportować, znajdź żądany plik, prześlij go do systemu i kliknij Dalej.

Po przesłaniu arkusza kalkulacyjnego możesz sprawdzić, czy wszystkie pola zostały poprawnie zaimportowane. Jeśli niektóre pola nie zostały automatycznie rozpoznane przez system, upewnij się, że ich nazwy są prawidłowe lub ręcznie określ prawidłowe pole.

System obsługuje automatyczną walidację importowanych danych. Jeśli zaimportowane dane mają nieprawidłowy format, zostaną oznaczone kolorem czerwonym.

Śledzenie historii przesyłania plików

Użytkownicy mogą przeglądać historię wszystkich przesłanych plików w menu Import. Ponadto system udostępnia na tej stronie ważne szczegóły, takie jak liczba zaimportowanych lub zaktualizowanych pracowników, a także liczba błędów.

Czy to odpowiedziało na twoje pytanie?